EDUKACIJA

Online edukacija art-terapije

Tehnike art-terapije u terapijskom radu 

Intergrativna art-psihoterapija:

Integrativna art-psihoterapija je dubinska psihoterapija bazirana na psihodinamskim, egzistencijalnim i humanističkim pravcima koja u svom radu koristi kreativne medije kao osnovni element komunikacije u trijadnom odnosu klijenta, slike (pokreta klijenta ili rada klijenta) i terapeuta, te zahtjeva stručnost i iskustvo iskustvo terapeuta, poznavanje osobnih psiholoških procesa, te poznavanje tehnika, materijala sa kojima radi, i kreativnih procesa.

Ovaj multidisciplinarni pristup obuhvaća teorije, tehnike i procese mnogih filozofija, psihoterapijskih pravaca, likovne, glazbene, plesne, dramske terapije, i mnogih drugih, pozitivno je orijentirana, te pretpostavlja široko polje primjene.


O edukaciji:

Ova edukacija objedinjuje osnovne tehnike različitih škola kreativnih terapija i psihoterapijskih utjecaja kako bi pružila praktičan širokokutni alat u radu sa različitim spektrom emocija i trauma, uvijek potičući jačanje unutarnjih i kreativnih potencijala svake osobe, istovremeno otvarajući horizonte polaznicima (terapeutima) za daljnji profesionalni rad i osobni razvoj.

Zbog opsežnosti art-psihoterapije, ova kraća verzija edukacije ne pruža kompletna znanja i iskustva potrebita za zvanje art-psihoterapeuta, već nudi dodatne alate različitih kreativnih terapija i multimodalni pristup koji se može primijeniti u radu sa klijentima.

Ova edukacija u trajanju od 9 mjeseci ne pretpostavlja teoretsku širinu art-terapije već je ciljano usmjerena na rad s emocijama kroz osobno iskustvo polaznika. Usmjerena je širokom spektru stručnjaka iz različitih područja koji žele proširiti spektar znanja, tehnika i alata u radu sa klijentima. Polaznici će biti poticani na razvoj specifičnih interesa unutar područja art terapije, u skladu s osobnom bazičnom edukacijom i područjem rada u kojem rade, te na integraciji različitih tehnika i multimodalnom pristupu.

Na početku radionice, biti će vrijeme za „uvodni krug“ i osobne potrebe polaznika. Članovi grupe će tokom cijele radionice imati prilike podijeliti svoja radna iskustva, kao i pitanja koja su im se pojavila. Drugi dio radionice obuhvaćat će teoretska predavanja. Treći najopsežniji dio bit će posvećen iskustvenim vježbama, terapijskim demonstracijama, radu na emocijama i traumama kroz različite tehnike i diskusiji. Polaznici trebaju biti spremni raditi na vlastitim emocijama. Zadnji dio radionice biti će posvećen „završnom krugu“ kako bi se zaokružio proces radionice te dala povratna informacija vezano za radionicu.

Edukacija je osmišljena u 11 modula prilagođenih ON-LINE izvedbi.

Moduli će se održavati 2 puta mjesečno, svake druge subote u jutarnjim satima od 9,00-13,00.

Edukacija je će se izvoditi kroz kraći teoretski dio i veći iskustveni dio. Sudionici će radom na vlastitim emocijama stjecati iskustvo rada kroz različite tehnike i pristupe.


MODULI:

1. Art-terapija: teorija i iskustvo: upoznavanje sa pristupima ( psihodinamski, humanistički, kog-bih…) (2 dana) 

2. Tjelesno-psihološki procesi  i art-terapija (1 dan) 

3. Crtež-terapijski proces – iskustvena radionica (2 dana)

4. Glina-terapijski proces – iskustvena radionica (2 dana)

5. Tijelo i pokret-terapijski proces – iskustvena radionica (2 dana)

6. Intermodalnost: ekspresivni terapijski kontinuum i prijelazi iz jednog modaliteta u drugi (2 dana)

7. Dijagnostičko promišljanje: razumijevanje kreacijskog sadržaja, strukturiranje seanse, uloga terapeuta (1 dan)

8. Glas, vođene vizualizacije, pisanje priča (2 dana)

9. Tema po izboru ( 1 dan) 

10. Supervizija: Vođenje radionica ili terapije od strane polaznika  (2 dana)

11. Zatvaranje procesa, feedback (1 dan) 

Program edukacije obogaćen je audio snimkama različitih art-terapijskih tehnika, vježbi i vođenih vizualizacija koje polaznici dobivaju jednom tjedno kako bi mogli biti u procesu, pratiti, raditi na sebi istovremeno učeći nove i različite tehnike i između samih predavanja. 

Pristup video snimci predavanja, pisanom materijalu, literaturi kao i audio snimkama art-terapijskih vježbi  omogućen je na on-line sustavu edukacije ove web stranice prijavljenim polaznicima svakodnevno tijekom pohađanja edukacije. 


Obveze polaznika:

  • Aktivno sudjelovanje on-line susretima kroz 11 modula, 18 radionica (108 sati) kroz 9 mjeseci.

  • Iskustvo kreativnog izražavanja kod kuće i praćenje procesa kroz dnevnik kreativnog procesa kroz 9 mj.

  • Slušanje i praćenje audio snimki između predavanja.
  • Terapijski rad s klijentima

  • Vlastiti terapijski proces. Oni koji su već uključeni u terapijski proces ne trebaju mijenjati, oni koji nisu trebali bi se uključiti, drugim riječima krenuti na psihoterapiju, bilo bi dobro art-psihoterapiju ali nije uvjet.

Satnica:

Direktna nastava 108 sati

Indirektna nastava (praćenje audio vježbi) 36 sati

Ukupno 144 sata


Potvrda i bodovanje:

Po završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat na kojem će biti istaknut broj odslušanih sati i program edukacije. Certifikat će biti izdan od APT STUDIA, a potpisuje ga voditeljica Ana Božac.

Certifikatom polaznici ne postaju art-psihoterapeuti, već mogu koristiti tehnike art-terapije unutar područja kojim se bave, drugim riječima ovaj program služi za proširivanje spektra upotrebe različitih tehnika, znanja i vještina u savjetodavnom i terapijskom radu sa klijentima.

Psiholozi i psihoterapeuti mogu sudjelovanje na edukaciji samostalno prijaviti psihološkoj komori te će dobiti bodove prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja nakon završetka edukacije.


Uvjeti za upis:

Završen fakultet društveno-humanističkog ili zdravstvenog smjera: pedagozi, psiholozi, psihoterapeuti, socijalni pedagozi, rehabilitatori, logopedi, socijalni radnici, učitelji, odgajatelji, liječnici, umjetnici, defektolozi… U edukaciji mogu iznimno sudjelovati osobe koje nemaju kvalifikaciju iz ovih područja, što će biti individualno procijenjeno.

  • Minimalno 24 godine.

  • Minimalno jednogodišnje iskustvo u radu s klijentima.

  • Poznavanje engleskog jezika dovoljno za proučavanje literature, predavanja su na hrvatskom jeziku

  • Prihvaćanje etičkog kodeksa: Polaznici trebaju prihvatiti i pridržavati se principa rada prema Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske .

Polaznici ne trebaju imati umjetnički talent, ni predznanje iz umjetničkih tehnika, jer će imati priliku i obvezu tijekom edukacije upustiti se u kreativne procese.

Obzirom da se edukacija održava on-line polaznici si trebaju sami osigurati potrebiti kreativni materijal o čemu će biti na vrijeme obavješteni.


Ugovor i otkazivanje

Ukoliko prijavljeni odustane od edukacije 30 dana prije početka edukacije, vraća se 90% od uplaćenog iznosa. Ukoliko prijavljeni sudionik odustane od edukacije u manje od 30 dana do edukacije, ne vraća se uplaćeni iznos. Ukoliko organizator otkaže edukaciju iz bilo kojih razloga, vraća se 100% uplaćenog novca. Informiranje o otkazivanju od strane organizatora biti će javljeno putem e-maila te web stranice organizatora najkasnije 2 tjedna prije početka edukacije.


Cijena i način plaćanja:

Cijena po jednodnevnom modulu je 90 €, po dvodnevnom modulu 180 €. Moduli su organizirani da su u jednom mjesecu smještene dvije radionice kako mjesečni iznos ne bi bio viši od 180 €. Cijena ukupnog programa je 1620 € plativo u  9 rata po 180 €.

Uplata se vrši u cijelosti ili u ratama na račun APT STUDIA. Ukoliko školarinu plaćaju institucije, imamo mogućnost izdavanja e-računa.

Ukoliko polaznici nisu u mogućnosti prisustvovati radionici, radionica svejedno treba biti plaćena kako bi mogli nastaviti edukaciju, a za propuštenu radionicu sudionici će dobiti snimku radionice ili teorijskih dijelova radionice, ovisno o tematskoj jedinici.

Kako bi dobili potvrdu o prisustvovanju nužno je prisustvovati 8/11 modula.


Način prijave:

Poslati kratko motivacijsko pismo sa idejama o primjeni stečenih znanja edukacije u svojem budućem radu uz informacije o školovanju i radnom mjestu te eventualnom srodnim iskustvom na mail ana.bozac@gmail.com

Nakon poslanog pisma, do kraja rujna obavit ćemo razgovor nakon čega ćemo dogovoriti konačni upis.

Sve dodatne informacije možete dobiti na istom mailu ili na tel 0915176701

Više informacija o načinu rada i voditeljici pronaći ćete na www.anabozac.com


Crtice sa edukacije: