EDUKACIJA

Dvogodišnja edukacija integrativne art-terapije

Dvogodišnja edukacija integrativne art-terapije

Što je integrativna art-terapija:

Integrativna art-psihoterapija je dubinska psihoterapija bazirana na psihodinamskim, egzistencijalnim i humanističkim pravcima koja u svom radu koristi kreativne medije kao osnovni element komunikacije u trijadnom odnosu klijenta, slike (pokreta, rada) i terapeuta, te zahtjeva stručnost i iskustvo iskustvo terapeuta, poznavanje osobnih psiholoških procesa, te poznavanje tehnika, materijala sa kojima radi, i kreativnih procesa.

Integrativna art-terapija je multidisciplinarni pristup koji obuhvaća tehnike i procese mnogih filozofija, psihoterapijskih pravaca, likovne, glazbene, plesne, dramske terapije,  i mnogih drugih, pozitivno je orijentirana, te pretpostavlja široko polje primjene.

O edukaciji:

Ova edukacija objedinjuje osnovne tehnike različitih škola kreativnih terapija i psihoterapijskih utjecaja kako bi pružila praktičan širokokutni alat u radu sa različitim spektrom klijenata, uvijek potičući jačanje unutarnjih i kreativnih potencijala svake osobe, istovremeno otvarajući horizonte polaznicima (terapeutima) za daljnji profesionalni rad i osobni razvoj.

Zbog opsežnosti art-psihoterapije, ova dvogodišnja edukacija ne pruža kompletna znanja i iskustva potrebita za zvanje art-psihoterapeuta, već nudi alate različitih kreativnih terapija i multimodalni pristup koji se može primijeniti u radu sa klijentima.

Program obuhvaća multimodalni koncept art-terapije, upoznavanje sa različitim tehnikama i modalitetima rada, učenje teorijskih postavki, koncepata, principa i procesa art-terapije, grupnih procesa, te potencijala kreativnosti i umjetnosti kroz osobno iskustvo što će polaznici moći primjenjivati u sklopu svojih bazičnih profesija.

Program se sastoji od 2 stupnja i sadržajno pokriva glavna područja iz art- terapije: likovnost, modeliranje u glini i 3-d tehnike, tijelo, ples i pokret, glazbu, dramu, transpersonalni i konstelacijski aspekt u art-terapiji, kroz 4 glavne metode: teorijsku podlogu, tehnike i metode rada te načine primjene.

Prvi stupanj sastoji se od 10 modula i usmjeren je na osobno iskustvo različitih tehnika i pristupa art-terapiji, pri čemu se upoznaju vlastiti procesi i osnovni principi rada u različitim modalitetima art-terapije.

Drugi stupanj sastoji se od 10 modula i usmjeren je na rad sa klijentima, učenje osnovnih pravila grupnih procesa, postavljanja setinga, uloge art-terapeuta, analize procesa i produkta, i rada u različitim kliničkim setinzima kroz superviziju, rad s klijentima i vođenje radionica unutar edukacije. Drugi stupanj sadrži i dvije iskustvene radionice.

Moduli:

1. stupanj

 1. Uvod u art-terapiju, osnovni koncepti rada; Gestaltistički pristup
 2. Terapeutska svojstva gline i modeliranje
 3. Proces rada usmjeren na emocije, art-terapijski proces i osnovni principi u likovnoj AT
 4. Važnost tijela u AT, neurološka podloga, sensory awareness; TRE
 5. Seminari relevantnih teorija vezanih uz AT
 6. Uporaba elemenata plesne terapije i pokreta u AT
 7. Uporaba elemenata dramske terapije
 8. Duhovnost u AT – elementi transpersonalne terapije*
 9. Feedback

2.stupanj:

 1. Strukturiranje seanse, uloga artterapeuta, grupni i terapijski procesi
 2. Art-terapija sa odraslima u primjeni u različitim kontekstima rada: psihosomatika, traume, promjena raspoloženja…
 3. Iskustvena radionica: Rad sa snovima, rituali
 4. Seminar: produbljivanje područja interesa svakog polaznika
 5. Art-terapija sa djecom u primjeni u različitim kontekstima rada
 6. Iskustvena radionica: Fraktali, Eko art-terapija
 7. Supervizija
 8. Vođenje radionica (modalitet  po izboru)
 9. Zaokruživanje rada i feedback

Način rada:

S obzirom da je edukacija namijenjena širokom spektru stručnjaka iz različitih područja te da je integrativna art-terapija široko primjenjiva i interdisciplinarna u svojoj osnovi, edukacijski pristup je individualiziran. Polaznici će biti poticani na razvoj specifičnih interesa unutar područja art terapije, u skladu s osobnom bazičnom edukacijom i područjem rada u kojem rade, te na integraciji različitih tehnika i multimodalnom pristupu.

Na početku radionice, biti će vrijeme za „uvodni krug“ i osobne potrebe polaznika. Članovi grupe će tokom cijele radionice imati prilike podijeliti svoje profesionalne uspjehe, kao i pitanja koja su im se pojavila. Drugi dio radionice obuhvaćat će teoretska predavanja. Treći najopsežniji dio bit će posvećen iskustvenim vježbama, terapijskim demonstracijama, diskusiji. Zadnji dio radionice biti će posvećen „završnom krugu“ kako bi se zaokružio proces radionice te dala povratna informacija vezano za radionicu.

Edukacija će se održavati kroz 9 modula po godini. Moduli će se održavati vikendima (datumi prema dogovoru sa grupom). Jedan vikend u mjesecu. Radna satnica je subota 10,00-18,00 i nedjelja 9,00-16,00. Radna satnica se eventualno može pomaknuti ranije radi povratka kući polaznika koji dolaze iz drugih mjesta ( interni dogovor grupe)


Satnica:

Ukupno edukacija iznosi 770 sati + satnica osobne art-terapije:

 • 320 sati predavanja i iskustvenih radionica za 2 stupnja ( 16 školskih sati po vikendu)
 • 300 sati umjetničkog izražavanja kod kuće
 • 100 sati rada sa klijentima
 • 40 sati za pisanje seminara i istraživanja
 • 10 sati konzultacija (mejlom, skypeom) sa voditeljicom izvan edukacije
 • + 50/30 sati osobne individualne/grupne art-terapije (psihoterapije).


Obveze polaznika:

 

Uz aktivno prisustvo na satovima edukacije, polaznici su dužni tijekom edukacije:

 • Održati 2 seminara ( po jedan na svakoj godini)
 • Upustiti se u rad s klijentima tijekom 2 stupnja
 • Voditi vlastiti art-dnevnik (vođenje art-dnevnika odnosi se na osobne refleksije i uočene promjene u kreativnom izražavanju i psihičkim obrascima, praćene likovnom ekspresijom osjećaja, doživljala… Vođenje dnevnika je intimno i ne traži se na uvid)
 • Prakticirati redovito umjetničko izražavanje kod kuće ili u studiju tzv. Studio art ( na temelju ovih slika na kraju edukacije može se prema internom dogovoru održati završna izložba), preporuča se (ali ne i zahtjeva) uključenje u plesne radionice ili teatar.
 • Osobna individualna artpsihoterapija u iznosu od min 50 sati kod art-psihoterapeuta (likovnog ili plesnog) obavezna za one polaznike koji nisu već završili neku psihoterapijsku edukaciju i nemaju iza sebe minimalno 100 sati osobne psihoterapije. Za one polaznike koji imaju iza sebe 100 sati individualne psihoterapije i završenu psihoterapijsku edukaciju preporuča se 30 sati individualne ili grupne art-psihoterapije


Uvjeti za upis:

 

Završen fakultet društveno-humanističkog ili zdravstvenog smjera: pedagozi, psiholozi, psihoterapeuti, socijalni pedagozi, rehabilitatori, logopedi, socijalni radnici, učitelji, odgajatelji, liječnici, umjetnici, defektolozi… U edukaciji mogu iznimno sudjelovati osobe koje nemaju kvalifikaciju iz ovih područja, što će biti individualno procijenjeno.

 • Osnovna teoretska znanja iz razvojne psihologije, kliničke psihologije, psihologije ličnosti, psihoterapije, etike…Ukoliko polaznici nisu obrazovani u tom području, preporuča se tijekom edukacije dodatno studiranje literature iz navedenih područja.
 • Minimalno 24 godine.
 • Minimalno jednogodišnje iskustvo u radu s djecom ili odraslima.
 • Poznavanje engleskog jezika dovoljno za praćenje edukacije i proučavanje literature
 • Prihvaćanje etičkog kodeksa: Polaznici trebaju prihvatiti i pridržavati se principa rada prema Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske .


Polaznici ne trebaju imati umjetnički talent, ni predznanje iz umjetničkih tehnika, jer će imati priliku i obvezu tijekom edukacije upustiti se u kreativne procese.

Kreativni materijal na edukativnim radionicama je osiguran. O eventualnim specifičnim zahtjevima pojedinih modula u svezi odijevanja i potrebnih materijala, polaznici će biti na vrijeme obaviješten.

 

O certifikatu i bodovanju:

Na kraju edukacije (2. Stupnja) polaznici dobivaju certifikat na kojem će biti istaknut broj odslušanih sati i program edukacije. Certifikat će biti izdan od APT STUDIA, a potpisuje ga voditeljica Ana Božac.

Certifikatom polaznici ne bivaju art-psihoterapeuti, već mogu koristiti tehnike art-terapije unutar područja kojim se bave, drugim riječima ovaj program služi za proširivanje spektra upotrebe različitih tehnika, znanja i vještina u savjetodavnom i terapijskom radu sa klijentima.

Psiholozi mogu sudjelovanje na edukaciji samostalno prijaviti psihološkoj komori te će dobiti bodove prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja nakon završetka edukacije.

Polaznici koji nisu psiholozi, također mogu nakon završetka edukacije prijaviti edukaciju svojim nadležnim komorama i za istu biti bodovani.

 

Ugovor i otkazivanje:

Ukoliko prijavljeni  odustane od edukacije 45 dana prije početka edukacije, vraća se 90% od uplaćenog iznosa. Ukoliko prijavljeni sudionik odustane od edukacije u manje od 45 dana do edukacije, ne vraća se uplaćeni iznos. Ukoliko organizator otkaže edukaciju iz bilo kojih razloga, vraća se 100% uplaćenog novca. Informiranje o otkazivanju od strane organizatora biti će javljeno putem emaila te web stranice organizatora najkasnije 2 tjedna prije početka edukacije.

Vrijeme i mjesto:

Edukacija će se održati i krenuti sa rada po formiranju grupe. Minimalni broj članova 8 – 12. Planirani početak je siječanj 2020.g. Edukacija će se održavati svaki 3 vikend u mjesecu, točni datumi dogovorit će se unutar grupe.
Edukacija će se održavati na više lokacija ovisno o modulu, tehničkim zahtjevima i broju polaznika. O točnim lokacijama, polaznici će na vrijeme biti obaviješteni.
Edukacija je prvenstveno zamišljena da se provodi u gradu Puli.

Cijena:

Mogućnosti plaćanja u cijelosti i ratama: Cijena po modulu je 1100 kn.

Ukoliko polaznici nisu u mogućnosti prisustvovati radionici, radionica svejedno treba biti plaćena kako bi mogli nastaviti edukaciju. Ista se nadoknađuje pisanim zadaćama prema programu i odradom radionice na sljedećoj edukacijskoj godini ukoliko bude mjesta.

Potpisivanjem ugovora s APT Studiom polaznici se obvezuju pohađati oba dva stupnja. Studio u suradnji s voditeljima ima pravo ne dozvoliti nastavak edukacije na sljedeću edukacijsku godinu ukoliko polaznik nije savladao sve propisano programom.

Način prijave

Poslati kratko motivacijsko pismo i životopis na ana.bozac@gmail.com

Za sve dodatne informacije info na www.anabozac.com i telefon 0915176701