Art-terapija sa djecom

Art-terapija  usmjerena je  razvijanju  socio-emocionalnih vještina i pružanju emocionalne potpore i sigurnosno-poticajnog miljea u kojem djeca mogu kroz  igru i kreativne tehnike poput terapeutskog pričanja priča, kreativne vizualizacije, plesa, glazbe, pokreta, dramatizacije, gline i plastelina, crtanja i slikanja te pijeska, igranja uloga, pričanja priča kroz koje se djetetova mašta može izraziti u tom trenutku onako kako njemu to odgovara bez prisile u sigurnom okruženju izražavati i istraživati svoje osjećaje, izražaje, ponašanja, i različite načine kako doživljavaju sebe i druge, te razvijati nove vještine suočavanja sa svakodnevnim i stresnim situacijama u kojima se nalaze.

Bazirana je na teoretskim psihoterapijskim znanjima i  integrativnim kreativnim tehnikama i medijima koji omogućavaju slobodnije verbalno, fizičko, emocionalno, simboličko izražavanje.

Važnost kreativnog procesa je u njegovom terapeutskom djelovanju te facilitirajućem efektu dječjeg izražavanja te boljeg razumijevanja onog što dijete osjeća. Osim toga mnogi istraživači slažu se oko toga da je pritisak  društva na djecu od rane dobi za razvoj njihovih kognitivnih vještina na štetu imaginativnih vještina. To dovodi do neravnoteže koju art  terapija može ispraviti.

Način na koji djeca izražavaju svoje emocije je važan indikator prirode dječjeg procesa. Djeca često nisu svjesna toga što su emocije. To ne znači kako ih ne doživljavaju, već kako ih ponekad ne znaju verbalizirati. Obično pokušavaju suspregnuti neugodne emocije. Ipak, emocionalna bol i neproživljene emocije reflektiraju se kroz dječje ponašanje i proces. Pomoć u prepoznavanju i doživljavanju potisnutih emocija ključni je dio terapijskog rada s djecom.

Što su djeca informiranija o emocijama, što ih više doživljavaju, i što više uviđaju kako su emocije prirodan dio ljudskog života, to će lakše naučiti vještine izražavanja emocija na zdrav i društveno prihvatljiv način.

Djeci često nedostaje dovoljno adekvatnih riječi  kako bi izrazili duboke emocije.  Veća djeca možda imaju dovoljno širok repertoar riječi ali su emocije prebolne te preferiraju ne imenovati ih. Art terapija omogućuje  izražavanje emocija bez uporabe riječi. Djeca mogu izraziti svoje probleme na način koji je sigurniji od verbaliziranja misli povezanih sa problemom.

Područja primjene u radu sa djecom

Iako je art-terapija u svijetu poznata po radu s djecom koja boluju od težih mentalnih i fizičkih oboljenja te traumatiziranom djecom, ona je izvrstan medij za rad sa svom djecom, bez obzira na to imaju li veće ili manje poteškoće u psihosocijalnom razvoju te za prevenciju i tretman različitih tegoba koje mogu pogoditi djecu u ranom razdoblju života.

Art-terapija pomaže u osvještavanju potreba djece kako bi pri njihovu zadovoljavanju mogla postupati kao cjelovite osobe.

  • s djecom koja iskazuju poteškoće u komunikaciji i socijalizaciji, koja teško upravljaju ljutnjom te reagiraju agresivno ili se povlače u sebe, koja se zbog niskog samopouzdanja osjećaju neprihvaćenima, drukčijima, manje vrjednijima ili ne žele ići u vrtić ili školu;
  • s djecom koja imaju emocionalne poteškoće, bilo da se osjećaju tužno, drukčije, usamljeno, ili osjećaju dugotrajnu tjeskobu, nervozu, imaju strahove ili izljeve bijesa, koja su anksiozna, imaju različite strahove ili mokre u krevet, koja imaju ADHD;
  • s djecom koja imaju neko traumatsko iskustvo: poput rastave braka roditelja, fizičkog, seksualnog ili emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja, koja su izgubila blisku osobu, koja boluju od malignih ili drugih bolesti, koja pate od bolova…

Utjecaj art-terapije kod djece

Izgradnjom terapijskog odnosa i uspostavom kontakta, uz pomoć kreativnoga terapijskog procesa djeca imaju priliku:

  • Upoznati, razumjeti i prihvatiti sebe i svoje potrebe, osvijestiti svoje osjećaje, verbalno i neverbalno osnažiti osjećaj sebe
  • Izraziti svoje osjećaje na socijalno prihvatljiv način
  • Razvijat će socijalne vještine i osjećaj da ih drugi prihvaćaju
  • Učit će adekvatne mehanizme rješavanja problema i suočavanja sa stresnim situacijama, uočavati i rješavati sukobe na društveno prihvatljiv način, promijeniti ponašanje, uspostaviti bolju samokontrolu
  • Učit će smanjiti stres i napetost
  • Otkrit će i osnažiti vlastite sposobnosti, kreativnost, maštu, otkriti i razviti jedinstvene potencijale, unutarnje interese i motivaciju, razvijati mentalnu fleksibilnost, izgraditi povjerenje u sebe i svoje mogućnosti – povećati samopouzdanje, naučiti se samonjegovati
Podijeli na Facebook-u
Podijeli na Twitter-u
Podijeli na LinkedIn-u
Podijeli na Pinterestu
Pošalji na mail
Isprintaj